Терапевтични програми

Екип


Клиничен психолог и акредитиран психотерапевт с над 10 годишен опит. Професионални интереси и терапевтичен опит основно в областта на тревожни разстройства, депресия и личностови разстройства.

От 1997 до 2008 година преподавател по медицинска етика и приложна психология в Медицински Университет - София. С призната специалност по медицинска педагогика.

От 2006 година до настоящия момент, като член на екипа на Институт за екология на мисленето – София, асистира на д-р П. Василев в обучението на когнитивно-поведенчески консултанти и психотерапевти в гр. София.

Специализации и тренинги в областта на психотерапията:

 


Психолог, когнитивно-поведенчески консултант под супервизия<

Специализирани трейнинги:

- в областта на Психодрамата с водещи Милена Мутафчиева и Анжела Христофорова;

- Основен курс по Когнитивно-поведенческа терапия към Институт за екология на мисленето;

- участвала в конференции и семинари, организирани от Българската асоциация по Когнитивно-поведенческа психотерапия и от Българската асоциация по хипноза.

За връзка:

Телефон:


E-mail:


Полезни връзки

когнитивно- поведенческа психотерапия Институт по когнитивно-поведенческа терапия