Терапевтични програми

Продължителните ми търсения и обучения, преподаване в областта на психологията и психотерапията, както и опитът ми в работата с многобройните клиенти ме насочиха да се фокусирам върху 3 основни направления. Тези психотерапевтични направления са с висока научна доказателственост за своята ефективност:


В работата си в зависимост от състоянието на клиента, както и неговите личностови особености и предпочитания използвам горепосочените методи, както самостоятелно, така и комбинация от тях. Достигнах до убеждението, че когато се обединят най-добрите елементи от няколко терапевтични подхода се получават много по-добри резултати.


Център за когнитивно-поведенческа психотерапия и EMDR предлага:

За връзка:

Телефон: 0896 64 15 66
E-mail: sevda_shenkova@abv.bg

Полезни връзки

когнитивно- поведенческа психотерапия Институт по когнитивно-поведенческа терапия